ASADESO

Bouwen in Suriname, een ramp...

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Asadeso

ASADESO NIEUWS

E-mail Afdrukken PDF


Heeft u ervaring met bouwonderneming Xblocks Suriname? Deel deze ervaring, Positief of negatief met anderen! Deel dit bericht zoveel mogelijk, wij proberen hiermee de waarheid boven tafel te krijgen, wij willen o.a.weten of de klachten die tegen Xblocks gedeponeerd worden terecht zijn en of ze door Xblocks worden opgepakt en of deze al dan niet adequaat hersteld worden. Hiermee willen wij hardwerkende mensen proberen te beschermen.

Wij willen met deze oproep Bouwonderneming niet in een kwaad daglicht stellen echter door toenemende klachten en door de vele toezeggingen die niet door Xblocks worden ingelost zijn wij genoodzaakt via dit medium te zoeken naar mensen die te maken hebben en of hebben gehad met deze bouwer.

Wilt u anoniem blijven? Geen nood, stuur ons een persoonlijk bericht (PM). Uw gegevens zullen door ons niet worden prijsgegeven. Uw privacy wordt beschermd.

X-Blocks heeft een rare manier van zaken doen. Zij maken hun werk niet of nauwelijks (goed) af en als jij als goed betalende klant aan de bel trekt dan wordt je ook nog eens bedreigd dan wel probeert men jou onder druk te zetten. De meeste klanten zwichten voor deze cowboy of maffia-achtige praktijken. Misschien hadden wij X-Blocks niet moeten complimenteren als verder op deze pagina wordt weergegeven.

Hier volgt een brief die X BLOCKS zonder enig schroom aan een klant stuurt. De klant heeft alles netjes betaald, heeft X-Blocks voor meer dan 100% het vertrouwen gegeven. De klant wacht echter langer dan een jaar op de levering (X-Blocks zou in 3 maanden opleveren) De woning is niet conform de bouwtekening gebouwd, alles staat schots en scheef aan de woning, in feite is X Blocks tot op dit moment bezig met het proberen te herstellen van een zelfgebouwd bouwval.

Het is gewoon schaamteloos zoals X-Blocks de klant die bejegend. X Blocks heeft in deze wanprestatie geleverd, is in gebreke gebleven en ondanks dit alles probeert men de klant stuipen op het lijf te jagen. Kent uw recht en kom daar voor op. Dit is ronduit schandalig. Wij gaan in deze de zaak oppakken en volgen en zullen u hiervan zonder enige compensatie op de hoogte houden.


LEES HIER ONDER DE BRIEF VAN X-BLOCKS AAN DE KLANT EN HUIVER. Om de klant te beschermen hebben wij initialen en of gevingeerde namen gebruikt.

Geachte Klant,

Om verdere vertraging te voorkomen willen wij u toch maar een mail sturen.

De vertragingen zoals u zelf ook heel goed weet zijn niet enkel ons toe te wijzen, wij halen even volledigheidshalve aan:

1. Levering stalen dak welke niet mogelijk bleek na bestelling.

2. Uw specifieke wens omtrent de kleur van de dakplaten (geen voorradige standaard).

3. Uw opdracht aan de tegelzetter om de garage te betegelen zonder ons in kennis te stellen.

4. Tegels welke hierdoor niet voorradig waren en een levertijd benodigde.

Wat daar ook van zij na de samenkomst met de heer Pocorni (redactie Asasdeso) op het project leek een spoedige oplevering nabij. Het gesprek had een prettige sfeer en wij hebben eveneens aangegeven te zijn gedupeerd door een door ons aangestelde onderaannemer waarbij wij onze eindverantwoording geenszins uit de weg willen gaan.

Echter achteraf blijkt dat u samen met de door u aangestelde belangenbehartiger heeft besloten ons publiekelijk aan de schandpaal te willen nagelen. Hiermee maakt u zich niet enkel schuldig aan laster vwb de zaken aangehaald welke met bewijzen gestaafde punten zijn te weerleggen maar tevens aan smaad. Beide strafbare feiten. U heeft doelbewust onze goede naam willen ruïneren. Hierdoor hebben wij aantoonbare schade geleden bij potentiele en zelfs huidige cliënten.

Niet alleen benadeeld u ons hiermee als bedrijf maar zelfs alle personen welke direct en indirect met hun levensbehoefte afhankelijk zijn van onze organisatie.

Onze jurist hebben wij daaropvolgend hiervan in kennis gesteld en hij heeft ons geadviseerd uw project om deze zwaarwegende redenen per omgaande op te schorten. Verdere stappen jegens u zijn daaropvolgend in uitwerking genomen.

Indien u nalaat na dit schrijven – welke wij u eveneens per deurwaarder zullen doen toekomen- deze teksten te laten verwijderen zullen tegen u gerechtelijke maatregelen worden genomen en wordt alle geleden schade en te lijden schade onverminderd op u verhaald.

Wij gaan er vanuit dat u dit niet zo ver wenst te laten komen.

Indien u naar eer en geweten handelt zullen wij hier opvolgend u voorzien van een bouwplanning en het één en ander naar uw volle tevredenheid uit te voeren.

Ondanks alles zijn wij nog steeds gemotiveerd uw project z.s.m. op te leveren.

Met vriendelijke groeten, With best regards, Tan Bun


B. Ludwig & D. Roman


Als reactie op de brief van Xblocks heeft ASAdeso als hier onder wordt weergegeven gereageerd. Xblocks heeft nimmer gereageerd, De woning van mevrouw HJ is nog steeds niet opgeleverd, aan haar wordt steeds voorgehouden dat er gewerkt wordt aan de woning. Niets is minder waar. Het enige wat wij de afgelopen weken bij de woning hebben aangetroffen is een houten stellage, de schilder heeft er een puinhoop van gemaakt en die is nu in geen velden te bekennen. Wij zullen binnenkort het forse rapport met alle gebreken die nog door Xblocks nog hersteld moeten worden publiceren. wij hebben in totaal 5 door Xblocks gebouwde woningen in onze portefeuille, geloof me NO WANG NO E MEK WANG HER WANG

Onderwerp: betreft opdracht mevrouw HJ. t.a.v. dhr.B.Ludwig & D.Roman

Geachte heren,

Met verbazing las ik uw schrijven welke u aan mevrouw HJ hebt gericht, nadat zij u ingebreke heeft gesteld. Ik moet eerlijk toegeven dat u een behoorlijk dosis durf hebt om een brief als deze naar een klant die voor haar rechten opkomt durf te sturen.

Mevrouw HJ heeft met u een overeenkomst voor de bouw van een woning, deze zou binnen 3 maanden worden opgeleverd, we zijn inmiddels meer dan 1 jaar verder en er is geen enkel vooruitzicht op een oplevering van de woning.  U geeft aan dat u na overleg met uw jurist besloten heeft de werkzaamheden aan de woning, die tot aan de laatste cent volledig is betaald te staken, dit omdat u van mening bent dat mevrouw HJ u publiekelijk aan de schandpaal heeft willen nagelen.

Mevrouw HJ valt niets te verwijten, integendeel, zij is tot op dit moment door uw bedrijf in de koud gelaten, de aanneemsom heeft zij volledig aan u betaald. Zij krijgt van u een product die aan alle kanten rammelt en die niet conform de bouwtekening, noch volgens de overeenkomst is gebouwd. Ik heb samen met andere bouwkundigen de woning die u gebouwd heeft ettelijke keren bezocht en ik kan u met alle overtuiging vertellen en staven dat het door u geleverd product nu reeds rijp is voor de sloop. Het rapport met de meeste gebreken is u bekend, na mijn inspectie heeft u toegezegd alle gebreken te herstellen, echter tot op de dag van vandaag ( maanden na dato ) heeft u niets meer aan de woning gedaan.

Mevrouw HJ heeft zich niet schuldig gemaakt aan smaad noch aan laster, zij heeft haar ervaring met mij gedeeld, hier is niets mis mee. Met mijn juridisch achtergrond kan ik u nu reeds meedelen dat haar niets te verwijten valt, derhalve is het staken van de werkzaamheden op advies van uw jurist  volkomen onterecht. Dit slaat kant nog wal, kunt mij aangeven waar ter wereld de publicatie van mevrouw HJ gepubliceerd is dat zij u dan wel uw bedrijf publiekelijk aan de schandpaal heeft willen nagelen, waarop baseert u uw beschuldigingen dat zij willens en wetens/doelbewust uw bedrijf schade heeft berokkend dan wel heeft willen berokkenen?

Een publicatie op asadeso.com heeft het over 2 locaties waar u gebouwd heeft en die bouwkundig ook niet in de haak zijn. Nergens valt op uit te maken dat het om mevrouw HJ gaat die u aan de schandpaal probeer te nagelen. Uw jurist, als deze bestaat, moet blijkbaar nog afstuderen, adviezen als u van hem beweert te hebben gehad op basis van een summier artikel ergens op het internet geven mij het gevoel dat uw jurist zijn studie niet heeft afgemaakt. Hij kan zich beter aansluiten bij de horde van kwakzalvers.

Uw beschuldigingen aan het adres van mevrouw HJ vind ik heel erg vergaand. U bent in gebreke gebleven, u heeft wanprestatie geleverd. U probeert naar mijn mening dit alles te bedekken met dit schrijven waarin u mevrouw HJ de angst wilt aanjagen en haar onder druk probeert te zetten voor iets waar zij totaal geen weet van heeft en waar u alleen maar gist cq gokt dat zij een artikel over u dan wel uw bedrijf heeft gepubliceerd.

Ik verzoek u bij deze om alle beschuldigingen schriftelijk in te trekken en om spoedig met het herstel, de afbouw van de woning en de compensatie aan te vangen. Doe u dit niet, dan zal ik deze kwestie persoonlijk ter hand nemen, ik zal niet schromen voor eigen rekening en riscio en met alle gevolgen van dien om uw brief te publiceren op het internet, ik zal ook niet schromen om mijn bevindingen naar eer en geweten, waarheidsgetrouw en met onderbouwing en bewijzen in dag en middagbladen te publiceren.

Ik sommeer u om binnen 7 dagen na heden per aangetekend schrijven, dan wel per deurwaardersexploot een excuusbrief met intrekking van alle beschuldigingen aan het adres van mevrouw HJ af te geven. Ik verzoek u in de brief ook mee te willen delen op welk termijn u uiteindelijk de woning in de staat zoals zij met u is overeengekomen kunt opleveren.

Namens mevrouw HJ persiteer ik in bovenvermeld voornemen en stel ik u nu reeds en wederom in gebreke

Met behoud van alle reserves en met vriendelijke groet | Mit freundlichen Grüßen | Waran odi | Best regards,

Asadeso


Aannemer opgelicht
Ik ben een aannemer. Iedereen klaagt over aannemers. Ik ben ook opgelicht door opdrachtgever een het gaat in deze om een geweldige professor van Holland die zijn huis heeft laten bouwen en nu het gaat om te betalen dan zoek hij naar fouten terwijl de architect zijn goedkeuring heeft gegeven. Het gaat in deze.om dhr prof. Dr. Oedit D. Docent op ons universiteit. Hij heeft een heel groot huis laten bouwen.  Schande voor dit soort geweldige mensen alleen in naam als mensen zijn ware aard niet kennen.   Ingezonden door S Laldjising


X-Blocks
Onder het rubriek foute aannemers hebben wij de ervaringen van opdrachtgevers van X-Blocks weergegeven. Wij mogen het ook niet nalaten te vermelden dat na ons contact met vertegenwoordigers van X-Blocks zij hard hun best doen om de fouten te herstellen. Het is nog niet echt 100%, maar de wil om te herstellen is aanwezig en dat moeten wij X-Blocks echt nageven. Fout is fout, maar de houding na confrontatie is best een complimentje waard.

 

Louis en Ferry Heuser zijn tevreden Klanten

Hierbij een vervolg op ons avontuur om een huis te bouwen in Suriname, dit keer niet negatief maar positief want ook dat kan,

We hebben een werkvakantie geboekt in November / December 2015, we hebben besloten om geen hulp meer van te maken van familie, ook dit heeft voor problemen gezorgd in het verleden wat u terug kunt lezen in onze eerder ingezonden blog, we hebben er voor gekozen om elk jaar naar suriname af te reizen en dan stapsgewijs bepaalde zaken aan ons huis te laten doen waar we zelf bij zijn.

2015 is een heel positief jaar geworden voor ons we hebben leuk kunnen sparen en hebben bepaalde dingen in ons hoofd die we willen laten doen aan het huis, schuurwerk (pleisteren) en als het lekker snel gaat ook de ramen laten inmeten en plaatsen,

We hebben via een zus van ons contact gekregen met Vincent, deze zou snel en mooi werk opleveren volgens haar en betrouwbaar zijn, nu hebben we natuurlijk al wat charlatans de revue zien passeren en krabbelen dan ook nog eens achter onze oren of we dit wel willen, ik moet zeggen na het eerste contact al in Suriname na eerst telefonisch contact te hebben gehad voelde het goed, waarschijnlijk heeft de zus een ogri eye op hem zodat hij wel uitkijkt dingen te doen die niet oke zijn,

Nadat we de eerste dag bijgekomen waren van de reis kwam Vincent al langs om de dingen door te nemen die wij wilde, en natuurlijk was dit voor hem een test want we gongen natuurlijk niet vertellen wat we alemaal wilde, in Nederland was er met Vincent al een prijs afgesproken voor het schuurwerk en daar was hij de redelijkste in, nog voor we hadden gezegd oke was hij al aan het werk met een berg medewerkers om de klus zo snel mogelijk te klaren, wat waren wij verbaasd over hoe snel het ging en hoe mooi ook, we hebben een traantje gelaten ook vanwege de rottigheid uit het verleden, en ja het is maar een huis maar we zijn inmiddels wel al 10jr bezig,

Ons paleisje knapte zienderogend op en er werd vakwerk geleverd, ook een voordeel was dat er pas werd afgerekend na gedane arbeid, en geen gezeur over koersen etc etc die op dat moment instorte, we waren zo tevreden dat we Vincent een bonus hebben gegeven,

Omdat alles zo snel ging en goed en de koers natuurlijk voor een eurie brenger erg positief uitviel konden we nog meer doen dan de bedoeling was, we hebben rond het erf een schutting kunnen laten plaatsen wat het plaatje helemaal afmaakt,

Als hegt allemaal gaat zoals het er nu uit ziet kunnen we de volgende keer de oplevering hebben van het huis, we nemen zeker Vincent weer in de hand om klussen te doen aan het huis, ter ilustratie heb ik een begin foto en een foto van de situatie nu bijgevoegd,

Voetnoot :Vincent is geen aannemer hij kent gewoon de juiste mensen voor de klus en ja hij heeft zelf ook gouwe handjes

Met vriendelijke groet,

Louis en Ferry Heuser Holland

Ps wij houden u op de hoogte

Laat je geen knollen voor citroenen verkopen! Laat jouw bouwwerk begeleiden en of laat toezicht houden op jouw bouwwerk.
Bezuinig niet op deze kosten, het kan jou het meervoudige besparen aan herstelwerkzaamheden en juridische procedures!

Schakel ASADESO in om voor jouw een oogje in het zeil te houden.

Houd vooral je hand goed op de knip, geef de cowboys en oplichters in de bouw geen kans!
Bel voor meer informatie met: 00597- 8664901 bgg: 00597-8664902 of 00597-367528Asadeso helpt uw investering(en)in Suriname beschermen, wij houden voor u een oog in het zeil

Asadeso heeft een nieuwe service erbij! Woont u in het binnen of buitenland? Wij houden voor u een oog in het zeil!

U heeft belangstelling voor een object of wilt u iets aanschaffen? Maak gebruik van onze diensten in Suriname (binnenkort ook in de rest van de Caricom) en laat ons de status of de stand van zaken onderzoeken en het aan u rapporteren. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein het object is, wij gaan er op af en brengen een objectief rapport uit met foto's en of films. Nooit meer een miskoop! Nooit meer een kat in de zak!

Voorbeeld: U woont in Nederland, Brazilie of in New york. U ben bezig te bouwen in Suriname, u wilt weten of de foto's die de aannemer u heeft gestuurd wel de foto's van uw in aanbouw zijnde droomhuis is. In uw opdracht gaan wij naar het adres en maken wij voor u actuele foto's en of een fiulm, die wij u vervolgens opsturen. Deze service kost u binnen Paramaribo, afhankelijk van de werkzaamheden vanaf  35,00 euro exclusief 8% omzetbelasting, buiten Paramaribo komen de reis en eventueel verblijfskosten erbij, voor diensten in de districten maken wij gaarne een offerte voor u. U kunt onze service overal inzetten, uw opdracht zullen wij naar tevredenheid uitvoeren en rapporteren!

Exclusieve service van asadeso.com . Informeer naar onze tarieven, voor dat geld moet u het beslist niet laten, wij helpen u uw investering tegen een redelijke vergoeding beschermen.

Bel voor meer informatie met: 00597- 8664901 bgg: 00597-8664902 of 00597-367528 E-mailen kan natuurlijk ook: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Asadeso helpt u erger voorkomen

Desillusie, bouwen vanuit het buitenland


Hierbij het vervolg van onze bouwplannen en al vergevorderde bouw van ons huis wat al klaar had moeten zijn in 2006, het is inmiddels 2014 en we zijn geen steek verder dan alleen weer meer geld kwijt omdat je gewoon je recht wil halen.

In de loop van de jaren waren we strijdlustig en hebben er alles aan gedaan om Bruinhard aan te pakken, advocaat, deurwaarders, dwangbrieven en op laten zoeken door mensen die hem vertelde toch snel over de brug te moeten komen met ons geld waar hij feestjes van heeft gebouwd.

Niets helpt, de advocaat (truideman) is een dementerende oude rechter die met een hoop kabaal en draaiwerk van zijn armen laat weten dat hij dit mannetje wel even de oren gaat wassen, he he wat waren wij blij met hem, zoveel beloftes en natuurlijk eerst de rekening betalen anders doet hij niks. Dus hup geld over maken zodat hij aan de slag kan, en ja dan valt er een grote stilte, toch maar eens bellen, wie bent u ? als eerste en dan nog niet eens wachten op mijn verhaal de telefoonhoorn er op gooien, mja das een paar keer gebeurd en ja dat word vervelend, op vakantie in Suriname zijn we hem maar op gaan zoeken, en ja dan heeft hij het heel druk en heeft ineens bruinhard gesproken en kunnen regelen dat hij weer komt als wij er zijn zodat we tot een oplossing kunnen komen.

Dit heeft drie jaar van ons leven gekost en heel veel energie en wederom geld,

Teleurgesteld en verdrietig om weer zo in de maling te zijn genomen zijn we in contact gekomen met een deurwaarders kantoor, een nichtje van ons wees ons er op dus hoppa naar het kantoor na een afspraak gemaakt te hebben en ja het zag er goed uit, hier dachten we de oplossing te hebben. Ook weer betaald en het dossier van de advocaat overgedragen zodat men alles compleet zou hebben en de aannemer kon aanpakken met een claim.

U raadt het al, 2 jaar later nog niks nada geen eurie, dossier gesloten.

Ondertussen een andere aannemer gevonden die ons dak zou plaatsen, een berekening gekregen in Nederland zodat we wisten waar we op moesten rekenen, en ja hoor nog voor ze begonnen bleek dat meneer er € 3000 naast zat en of we dat maar even konden bijleggen, of wij een boom hebben staan.

Maar ja er moest wel een dak op, en al de dakspanten die er stonden moesten afgebroken worden omdat ze waren aangetast door houtluis en in de loop der jaren helemaal leeggevreten waren, hoppa extra kosten, en ja zo blijf je gaan,

Vrienden proberen waar ze kunnen te helpen en komen ook met bedrijfjes en mensen die ze kennen om te offreren en zodra ze zien dat er een bakra aanwezig is gaan de prijzen ineens heel Nederlands worden.

Ondertussen staat ons huis met heel mooi dak maar nog niet afgebouwd te wachten tot er weer euries zijn, ondertussen zitten we in een crisis en ook wij voelen dat, het word steeds moeilijker om de energie nog te vinden om ons paleisje af te laten maken,

We hebben door alle tegenslag zelfs gedacht het maar te verkopen, maar ja wie wil er nou een huis wat niet af is, volgend jaar najaar gaan we weer richting Suriname, we hebben besloten nu in gedeeltes verder af te bouwen en gaan kijken of we een Chinese aannemer kunnen vinden die een gedeelte af kan maken, we horen daar positieve berichten over.

Grappig is ook wanneer je in Nederland op een feestje zit en er is toevallig een Surinamer dan hebben ze altijd wel een neef of een oom of wat dan ook die aannemer is en we voorral daar op kunnen vertrouwen, geloof me er wonen nu denk ik 400000 mensen in Suriname en wanneer ik aannemer roep staan er 375000 op die zeggen aannemer te zijn,

Wij blijven ondanks alle tegenslagen positief en laten ons huis in su het humeur niet verpesten, in de loop der jaren ga je wel zo denken.

 

CELSIUS BURNETTE

Met deze man moet je gewoon oppassen, hij heeft totaal niets in huis als het om grondverzet en of ontbossing gaat. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Laat je niet tillen doot Celsius Burnette!

In de kwestie die een ondernemer aan heeft gespannen tegen Celsius Burnett, directeur van Cell's grondverzet bedrijf is Burnett in eerste aanleg veroordeeld het bedrag dat hij heeft getoucheerd en niet heeft geleverd terug te betalen. Burnett heeft in september 2012 gelden ontvangen maar heeft vanwege zijn ondeskudigheid de opdrachten niet, nauwelijks of helemaal niet uitgevoerd en dat wat Cell Burnett uitgevoerd zou hebben was meer dan prutswerk. In eerste aanleg is er een zaak tegen hem gespannen voor het niet leveren van 25 vrachtwagens zand, daar was hij voor betaald, maar heeft geen korrel afgeleverd, het totaalbedrag moet hij volgens het vonnis terug betalen. Hij geeft zich nu niet thuis, want deze geit denkt dat hij alles aan zijn laars kan lappen, maar daar komt hij heel snel achter. Krabita lon jie kukru, ma na ini kukru a e kong dede. Wij  houden u ook in deze kwestie op de hoogte!

Glashandel MATI in Wanica komt afspraken niet na.
Op 27 september 2013 was dit probleem nog niet opgelost. De directeur heeft beloofd deze week, althans dit weekend de kwestie op te lossen.

Vooruit betalen, duidelijke afspraken maken, verkeerd materiaal gebruiken en smoezen verzinnen in de hoop dat je het opgeeft en laat gaan. Dat is de werkwijze die Patrick, die zich directeur noemt van alle MATI vestigingen in Suriname. Volgens hem kan hem niets gebeuren als hij dat roept, want zijn baas, de chinees heeft niets te zeggen.

Ruim 2 maanden geleden is aan Patrick (de directeur) de opdracht gegeven een offerte uit te brengen voor bruine aluminium ramen met daarin spiegelglas, blijkbaar omdat dit de directeur financieel beter uitkwam heeft hj in plaats van spiegelglas Bronsglas geplaatst, terwijl hij in een eerdere opdracht spiegelglas heeft geplaatst voor dezelfde woning. Hij geeft toe de fout te hebben gemaakt, maar verzint de meest uiteenlopende smoes in de hoop dat je er moedeloos van zou worden en de boel laat gaan.

Aan Patrick is volgens afspraak het totaalbedrag betaald, de ramen zijn geplaatst, maar met verkeerd glas en het is nu een gebed zonder eind om de ramen te vervangen. Ik zal u voorlopig verder details besparen, hij heeft ook vandaag 3 september 2013 beloofd om zijn fout te herstellen.

Wij hebben een dossier opgebouwd van alle gesprekken en gedane beloftes van Patrick, mocht hij ook nu niet zijn afspraken nakomen dan zullen wij zonder schroom de details over Patrick te publiceren )naam, toenaam etc. Ik vraag me af of de baas wel weet wat zijn directeur uitvreet.

 

Martijn en Yvonne vragen: Is ATKO failliet of worden de bouwactiviteiten onder een andere naam voort gezet?
Helaas hebben we de schade niet kunnen beperken, omdat we de gehele bouwsom al hadden betaald. We kregen in augustus 2012 van de advocaat van ATKO, mevr. A.T, een schrijven waarin bevestigd werd dat de bouw hervat zou gaan worden per januari 2013.  Daar is nooit iets van gekomen. Nooit meer iets gehoord van ATKO, ondanks vele mails en pogingen om telefonisch contact te leggen. Via via hebben we vernomen dat percelen van ATKO met de opstallen medio januari in een openbare veiling verkocht zijn. Heeft U wellicht nadere informatie over de status van ATKO ? Voordat we met AKTO in zee gingen is ons gebleken dat ATKO, samen met RASHIV grotere en goed bekend staande bouwondernemingen waren. Weet U wellicht of ATKO al dan niet failliet is en mogelijk onder een andere naam bouwactiviteiten doorzet???

Het gaat dan om dhr. Boedhram en dhr. Bhagwandien. Heeft een civiele procedure enige kans van slagen, of is dat opnieuw geld weggooien??


03-07-2013 // WAARSCHUWING !!! Perry Bouw Constructie / PBC

Ik lees op de website vaak genoeg opmerkingen van Baas Sieuw en recent lees ik dat hij onder een andere naam zaken doet nl Rickys Bouwbedrijf  Ik wil bij vermelden dat Ricky een van zijn zonen is en hij heeft nog een zoon die een grotere oplichter is dan zijn vader Baas Sieuw zelf. Gewoon een oplichtgezin. De zoon handelt onder Perry Bouw Constructie of PBC en heeft mij ook wel opgelicht. De mensen mogen hiervoor best op de hoogte worden gesteld.

Baas Sieuw en consorten schuwen helemaal niets! Alleen de duivel kan ze komen halen!

Victor wijkt uit naar Guyana omdat hij bedreigt wordt met de dood en met verkrachting van zijn vrouw. De aannemer Bas Sieuw en consorten schuwen helemaal niets. Doordat de burger in deze niet beschermd worden en er geen snelrecht toegepast kan worden kunnen Baas Sieuw en andere bedriegers gewoon hun gaan. In deze kwestie wordt zelfs geschermd met de naam van ex vice president Sardjoe die een huisvriend zou moeten zijn van deze bedriegers, althans dat beweren ze. Lees het verhaal van de opdrachtgever Victor H en huiver! Lees en besef waarom je nooit met Baas sieuw en consorten n zee moet gaan. Wees op je hoede, laat je goed informeren voordat je besluit met wie dan ook in zee te gaan. Laat jouw bouwwerken in de gaten houden, neem een bouwkundige in de hand die voor jou de bouwbegeleiding en inspectie doet, het kost duidelijk iets meer, maar liever iets meer betalen dan later staren naar een bouwval die je maar beter kunt laten slopen.
KLIK HIER EN LEES HET VERHAAL VAN VICTOR VS BAAS SIEUW EN CONSORTEN

Paramaribo 18 april 2013

Bezuinig niet op het aanleggen van electra. neem een erkend installateur in de hand

Veel huizenbezitters kiezen voor een goedkope installateur die verteld dat hij of zij samenwerkt met een erkend installateur. Kies voor kwaliteit, maar bovenal voor veiligheid. Om de kosten te drukken zijn er veel huizenbezitter, maar ook aannemers en onderaannemers die de elektra installatie laten aanleggen door een beunhaas, deze zijn zoals het lijkt goedkoop. Niets is minder waar, want als uw woning door een kortsluiting in de brand vliegt kunt u zich nergens op beroepen als u de erkende installateur links laat liggen. Uw verzekering zal niet tot uitkeren overgaan als u niet kunt aantonen dat de installatie is aangelegd door een erkend elektra installateur.


 

Sekrepatu niet helemaal kosjer

E-mail Afdrukken PDF

De Stichting Sekrepatu
verhuurt woningen waarvan de huurprijs in euro’s moet worden betaald. Wil een remigrant die nog in het buitenland woonachtig is een woning huren, dan moet een inschrijfgeld van € 25,-- per jaar worden betaald, terwijl een ingezetene SRD 25,-- betaalt. De remigrant die meer betaalt, krijgt geen voorkeursbehandeling; integendeel.

De ingeschrevene ontvangt daarbij niet automatisch bericht over woningen en nieuwe projecten. Sekrepatu gaat ervan uit dat de geïnteresseerde maar zelf contact met hen moet maken indien men meer te weten wil komen. De website is niet altijd up-to-date wat niet bevorderlijk is voor het nemen van een juiste beslissing.

Een remigrant is sterk afhankelijk van de voortgang en informatie over het project of de woning die gehuurd wil worden. Het stellen van kritische vragen wordt niet in dank afgenomen. Men ervaart de remigrant dan als ‘mondig’ en ‘lastig’. De indruk ontstaat dat de remigrant/aspirant huurder rustig de koffer op Zanderij kan laten staan, maar wel de portemonnee met de zo gewilde euro’s mee mag nemen om de huur te betalen.

Extra toeslag voor de huurder.
De huurprijs van de woningen is één ding. Dat er bovenop de huur een TOESLAG moet worden betaald, schiet bij mij in het verkeerde keelgat. Sekrepatu hanteert als ‘huurregel’ dat een huurder die € 1000,-- of meer per maand als inkomen heeft (jaaropgave moet overlegd worden), elke maand € 30,-- (zijnde € 360,-- op jaarbasis) aan Sekrepatu mag ‘afdragen’. Toen ik voor de eerste keer met deze ‘regel’ werd geconfronteerd, vroeg ik waar dit extra bedrag voor nodig was. Ik kreeg als antwoord: “het is de regel van Sekrepatu”, wat bij mij overkwam als: take it of leave. Voor mij is dat geen optie.

Mijn inkomen is gebaseerd op mijn AOW (waar ik als Nederlander recht op heb) en mijn pensioen (waar ik jarenlang voor gewerkt heb) en dat ‘zomaar’ afdragen is voor mij moeilijk te verteren. In een later stadium kreeg ik eindelijk te horen waar de TOESLAG voor bedoeld was: om huurders die geen € 1000,-- per maand aan inkomen hebben, te ‘ondersteunen’ (het laatste woord is mijn eigen interpretatie). Ik vraag mij in alle gemoede af of degene die geen € 1000,-- per maand heeft wel weet dat de Stichting ‘zorg voor hem/haar draagt’ door andere huurders zwaarder te belasten.

Vrijwillig ondersteunen is tot daar aan toe, maar niet gedwongen. Wat als – door de economisch slechte tijden – mijn inkomen daalt en ik moeite krijg met het betalen van de huur + de jaarlijkse huurverhogingen? Word ik dan ontslagen van de ‘verplichting’ de TOESLAG te betalen? Of moet ik dan maar een andere woning dan die van Sekrepatu gaan huren?

De klant is Koning of Lastpost
Wil een bedrijf/stichting/instelling goed draaien, dan is het raadzaam om de klant als koning te zien en niet als een lastpost vooral niet wanneer men aan hun financiële lasten wil kunnen voldoen bijv. het afbetalen van de lening bij een bank. Dat die in euro’s is afgesloten, is geen reden om de huurder te verplichten in euro’s te betalen. Mocht Sekrepatu een optie hebben om de huur in SRD’s te betalen, wel dat is mij nooit verteld. De mailtjes met daarin de huurprijs en toeslag zijn allemaal in eurobedragen vermeld.

Ik heb laatstelijk gehoord dat een persoon – misschien doen wel meerdere mensen dat - tenminste twee huizen in huur heeft bij Sekrepatu die hij onderverhuurt voor vakantiegangers. De zo gewilde euro’s gaan aan de neus van Sekrepatu voorbij en zij kunnen er niets aan doen. Op het ondervangen van misgelopen euro’s is wel iets bedacht: de TOESLAG. Kassa. Bingo voor Sekrepatu. Een negatief gevoel voor de aspirant huurder die, na goed over het e.e.a. te hebben nagedacht – tenslotte afhaakt.

## Dit verslag is een korte samenvatting uit diverse correspondenties tussen Sekrepatu en haar cliënten. Correspondentie ligt ter inzage bij Asadeso

 

Aannemer Boedram komt afspraken niet na!

E-mail Afdrukken PDF
Beste heren/dames,

Bijgaand treft u aan een schrijven welke ik de aannemer, die mijn huis gebouwd heeft, heb doen toekomen. De brief spreekt voor zich. Ik hoop u hiermee geinformeerd te hebben hoe bepaalde aannemers hier in Suriname denken en handelen.

From: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
To: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
CC: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Subject: Huis Morisipalmstraat


Heer Boedhram,

Ik heb meerdere malen getracht u te bereiken ten aanzien van de afspraak die we hadden met betrekking tot de scheuren, die mijn huis vertoont.

De bedoeling was, dat u mij nog zou contacten om de situatie te komen bekijken. Zoals U mij telefonisch had aangegeven, was het de bedoeling, dat het huis tot op zekere hoogte moest zakken om deze scheuren te kunnen aanpakken.

Jammer genoeg heeft u nimmer contact met mij gemaakt. Integendeel heb ik meerdere malen tevergeefs contact met u proberen te krijgen. Ik heb steeds uw medewerker aan de lijn gehad, die mij wist te vertellen, dat u of in een bespreking was of niet aanwezig was. Ik heb aan uw medewerker gevraagd, dat u mij terugbelt. echter zonder resultaat.

De 1 voorlaatste keer, dat ik belde drong uw medewerker bij mij er op aan haar aan te geven waarvoor ik u nodig had, zodat zij dit met u kon delen. Ik heb haar toen het een en ander m.b.t. de afspraak, die ik met u had voorgehouden.

De laatste keer toen ik belde was u volgens uw medewerker niet aanwezig. Op mijn vraag of zij u geinformeerd had m.b.t. datgene wat ik haar had voorgehouden antwoordde zij bevestigend. Zij gaf toen aan dat u haar heeft aangehoord, maar geen reactie alszodanig heeft gegeven. Ik heb haar toen gevraagd dat u mij tenminste een reactie geeft op de afspraak die wij hadden. Tot op heden heeft u echter niet gereageerd.

De bedoeling was dat we als 2 volwassenen zaken zouden bespreken en dat we op basis van een win win situatie zaken zouden afhandelen. Ik kan me trouwens niet indenken, dat zoals u dat twee jaren terug had aangegeven, dat het huis nog moeten zakken om enige correctie te kunnen plegen. Ik heb daarom sterk het gevoel, dat u mij bewust vermijd, maar ik kan het verkeerd hebben hoor. In ieder geval ben ik nu de verliezer in deze.

Ik moet u aangeven, dat ik op basis van een zeker vertrouwen met u hebt gedeald, maar dat ik achteraf zeer teleurgesteld ben in uw houding m.b.t. deze zaak. Om u een indicatie te geven van hoe erg de scheuren zijn treft u aangehecht enkele foto's van de scheuren. Van enkele deskundigen heb ik kunnen achterhalen, wat die mannen van u verkeerd hebben gedaan.

Maar goed ik hoop u hiermede toch nog voldoende geinformeerd te hebben en het ligt aan u of u uberhaupt nog van plan ben met mij in contact te treden om zaken te bespreken.


NAW gegevens zijn bij ons bekend!
 

Bouwklachten

E-mail Afdrukken PDF
:: CELL'S GRONDVERZETBEDRIJF / Directeur C.Burnett
Dit is wat prijkt op de visitekaart van Celsius Burnett, de man die denkt dat hij God en Allah van het staart is gegleden is. Mijn ervaring met deze goede man is niet om naar huis te schrijven. Ik wil er ook geen persoonlijke kwestie van maken, maar ik wil wel mijn ervaring met hem kwijt en als het even kan mensen behoeden om hetzelfde mee te maken. Als opdrachtgever die de opdrachtnemer op de cent nauwkeurig betaald, heb je recht van spreken, vooral als de opdrachtgever op generlei wijze de gemaakte afspraken niet nakomt.  Wie een opdracht aan deze man geeft, begint op voorhand aan een lange weg boordevol irritaties als het even kan krijgt men nog een grote mond, een hoop arrogantie,  een puinhoop en is aan het eind zijn of haar zuur verdiende geld kwijt zonder enig resultaat, "wanprestatie ten top" Dit bedrijf althans zijn directeur heeft geen kaas van grondverzet gegeten. De directeur neemt het niet zo nauw met zijn klanten cq opdrachtgevers, dat is althans mijn ervaring, ik werd van meet af aan  aan het lijntje gehouden en steeds weer was er een andere smoes waarom de opdracht nog niet kon worden uitgevoerd. Bij deze man komt het woord communiceren niet voor in zijn vocabulaire,  hij doet zaken het liefst per SMS met niets zeggende korte berichten met JA, NEEN EN MISSCHIEN, beantwoordt de telefoon wanneer het hem uitkomt en het liefst nog zo kort en onbeschoft mogelijk,  behalve als het om de pecunia gaat!

Ondeskundigheid te over bij cell Burnett grondverzet Bij dit bedrijf Cell's grondverzetbedrijf gaat het alleen om Geld
Klik op de foto's om te vergroten en zie wat voor puinhoop Cell's grondverzetsbedrijf heeft gemaakt

Ik heb de irritaties aan den lijve ondervonden en ik wil het niemand toewensen. toezeggingen doen en ze niet kunnen of willen nakomen is een kwalijke zaak, Cell doet alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Iedereen is fout, behalve hij. Ik wil hem het brood niet uit de mond nemen, maar als ik even kan zal ik heel veel mensen hiervoor willen behoeden,  want iedereen moet knalhard voor zijn of haar geld werken en om dan met jouw zuur verdiende geld een hoop irritaties te kopen is iets waar niemand op zit te wachten.

Klik op deze link: http://www.youtube.com/watch?v=PaQyh6zBni0 en zie hoe dit bedrijf te werk gaat.

Een opdracht dat 2 weken zou moeten duren is nu nog niet opgeleverd, de heer Burnett draait als gewoonlijk nu om de hete brei en voert allerlei argumenten aan om zich van iedere blaam te vrijwaren, hij vergeet echter dat feiten feiten zijn, het bewijs staat er als een huis en tal van deskundigen zijn getuigen van deze wanprestatie. Het getuigd van onkunde, eerst duikers onkundig hoog plaatsen en vervolgens in het geniep opgegraven en gewoon neer ploffen en letterlijk zand er over, Neen, zo gemakkelijk zal het niet gaan. Deze kwestie kan nog een lang juridisch staartje als Burnett het niet op de juiste wijze hersteld, tot nu doet hij alsof zijn neus bloed, maar die arrogantie zal hem heel snel vergaan.

Wij zullen u nu heel veel details besparen, Cell heeft wat geld opgestreken, weigert nog steeds facturen uit te schrijven, misschien in de hoop dat bij een eventuele boekcontrole de door hem ontvangen cheques met hoge bedragen niet zullen opvallen, jammer voor deze denkwijze, want wij houden onze boeken keurig bij. Geld opstrijken en je gezicht niet meer laten zien is niet de juiste manier van zaken doen, Cell Burnett heeft een hele aparte opvatting van zaken doen, bij hem is het naar nu is gebleken eenrichtingsverkeer.

Voor nu weet u in ieder geval wat mijn ervaringen zijn met Cell Burnet

Pogingen om deze kwestie op een vreedzame manier met Burnet op te lossen zijn op niets uitgelopen, want deze meneer voelt zich boven God en Allah verheven en voelt zich niet geroepen om te reageren op een verzoek van de opdrachtgever om de zaak op een vreedzame wijze op te lossen.
Dit is mijn beklag, mijn ervaring en voor mij staat vast, dat Cell Burnett never nooit niet meer een opdracht, noch een aanbeveling van mij zal krijgen.
De wanprestatie van deze man staan als een paal boven water.

Voor een ieder geldt; Informeer goed met wie je in zee gaat, want voor je het weet ben je aan de grillen van ondeskundigen en onverlaten overgeleverd.

Blijft Asadeso bezoeken, wij houden geen blad voor de mond !

16 juli 2012:: Opgepast! aannemer Baas Sieuw adverteert in de Times met een ander naam tw.Ricky bouwbedrijf met 100 % financiering. Waarschuwing voor een ieder die met deze man in zee gaat.

Op 19 mei 2012 hebben wij de kwestie van de Vloot vs Intervast gepubliceerd, waarin de heer van de Vloot zijn beklag deed over een perceel die hij in Nederland op papier had gekocht, die achteraf, tijden zijn bezoek aan Suriname nog niet bleek te bestaan. Naar aanleiding van onze publicatie heeft Intervast Nederland contact met ons opgenomen en het e.e.a uit de doeken gedaan.Als ik het allemaal goed begrijp, mag Intervast Suriname zich geen Intervast noemen! Klik hier en lees hoe de vork in de steel zit!

Intervast Suriname verkocht mij lucht! Suri Village II bestond alleen op papier. klik hier en lees meer
iNTERVAST 
maakt afspraak met klant en belt stiekem de politie

De keerzijde van de medaille! Opdrachtgever intimideert en bedreigt aannemer KLIK HIER VOOR MEER

KLIK HIER EN BEZOEK NU OOK ONZE FORUM, KLIK HIER, LEES, GEEF UW MENING EN DISCUSSIEER MEE!

*** Veel wantrouwen in Surinaamse aannemers - Klik hier en lees verder

**TIME VASTGOED IN DE ZAAK CvB VEROORDEELD ! ** Klik hier voor meer


Heeft u ooit te maken gehad met een slechte aannemer en of makelaar?

Laat het ons weten! Deel uw ervaring en help hiermee ook de bedriegers in kaart te brengen.

"We willen de bouwsector zeker niet met de vinger wijzen, maar op deze manier willen wij de cowboys identificeren die de sector in Suriname verzieken" We zijn echt op zoek naar lui die met voorbedachten rade mensen bedriegen.’

Het is moeilijk om de goede van de slechte te onderscheiden’ ‘Mond-aan-mond-reclame is nog altijd een goede graadmeter. Goede aannemers zijn meestal ook druk bezet, dus als je even moet wachten kan dat een positieve indicatie zijn.’

Meestal ontbreekt het de gedupeerden aan de moed of de financiën om zelf stappen te ondernemen’. Ook is het voor gedupeerden niet altijd duidelijk waar ze terecht kunnen met hun problemen.  Velen laten zich afschrikken door de duur van een civiele procedure. Aannemers maken graag misbruik van deze situaties. Wij kunnen, indien u dat wenst bemiddelen in het conflict met uw aannemer. Desgewenst staan onze juristen u ook bij met het opstarten van juridische procedure.aannemers in Suriname, bouwen in Suriname, bouwbedrijven in Suriname, asadeso verwerkt uw bouwklachten
Reclamefilmpje Bouwbeurs 2012 Suriname Klik op de foto als je dit wilt zien!


Klik hier om uw klachten aan ons door te sturen.
U kunt uw bouwklacht(en) ook per email aan ons doorsturen. Stuur deze naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Voor informatie kunt u ook bellen met 00597-8664901 of 8515182


Wat doen wij met uw bouwklachten?
Uw bouwklacht wordt door ons geregistreerd, onderzocht en voorgelegd  aan diverse bevoegde instanties. Uw klacht(en) nemen wij serieus, wij komen op uw verzoek ter plaatse om de klacht te onderzoeken en werken indien u het wenst onze bevindingen uit tot een klachten-rapport.

In ons rapport vindt u duidelijk de klachtomschrijving, de oorzaak, de reparatie-wijze met herstelkosten en preventiemaatregelen. U kunt met dit rapport de klacht(en) laten oplossen door de aannemer van uw keuze, maar wij bieden u ook de mogelijkheid de reparatie en of het afbouwen te laten uitvoeren door de door ons zelf geselecteerde vaklieden en of bedrijven. Ieder met zijn eigen specialisme, deskundig en betrouwbaar.

Wat krijgt u?

 

U krijgt een duidelijk rapport met daarin omschreven:

  • De kenmerken van de klacht

  • De oorzaak van de klacht

  • De reparatiewijze

  • De preventie maatregelen

  • De herstelkosten van de klacht

  • Een fotoreportage van de klacht


Overige diensten;

Financieel beheer
Wij beheren ook uw financieen tijdens de bouw. Wij zorgen dat de aannemer of het  bouwbedrijf uitbetaald wordt conform de gemaakte afspraken. Voordat wij uitbetalen zullen wij eerst de bouwfase controleren en beoordelen, als dit goed is gaan wij over tot uitbetaling van het afgesproken bedrag.Wij verstrekken ter dekking van uw geld een bankgarantie, dit betekent dat u zich rustig kunt concentreren op andere zaken, wij doen voor u alle financiele afhandelingen.

Bouwverzekering
U kunt ook een bouwverzekering afsluiten. De verzekeringsmaatschappij stelt wel wat eisen, maar dat is niet ten onrechte. Voor het afsluiten van een bouwverzekering dient u bijvoorbeeld in het bezit te zijn van een deugdelijk en degelijk aanneemovereenkomst. Wij bemiddelen in deze graag voor u.

Bouwinspectie en bouwbegeleiding
Wanneer u zorgeloos wilt bouwen en het hele traject van het begin tot aan het einde begeleidt wilt hebben kunnen wij u ook hierin adviseren en of bemiddelen. Wij hebben intussen vele betrouwbare deskundigen om ons heen weten te verzamelen, waardoor wij gerust kunnen stellen dat u kunt rekenen op een zorgeloze bouw van uw woning, kantoor of fabriekshal.

Opleveringskeuringen

Als uw nieuwbouwhuis gebouwd wordt, gaat u waarschijnlijk regelmatig even kijken. Eventuele bouwfouten zult u echter makkelijk over het hoofd zien. Fouten achteraf herstellen is vaak duur en soms zelfs onmogelijk. Het is daarom verstandig om tijdens de bouw een bouwtechnische keuring uit te laten voeren.

Huizen bouwen is mensenwerk.  De oplevering is namelijk een belangrijk juridisch moment. Met ASADESO opleveringskeuring kijkt er een bouwkundig expert met ú mee.

Bij de oplevering wordt er onderscheid gemaakt in een vooroplevering en bij een vooroplevering kunnen al in een vroeg stadium bouwkundige gebreken en tekortkomingen geconstateerd worden en deze melden aan de aannemer, bouwbedrijf of vertegenwoordiger ervan. Hierna heeft de bouwer gelegenheid om de gebreken te herstellen, tot dit moment heeft u het recht het laatste depotbedrag niet vrij te geven.  U ontvangt van onze inspecteur direct na afloop van de keuring een (handgeschreven) rapport.

Bij de eindoplevering wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. De op en aanmerkingen over de woning worden in het "proces verbaal van oplevering" tijdens de eindoplevering genoteerd, zodat in de fase na de oplevering deze aan en opmerkingen door de bouwer (aannemer, bouwbedrijf) kunnen worden gecorrigeerd

 

aannemers in Suriname, bouwen in Suriname, bouwbedrijven in Suriname, asadeso verwerkt uw bouwklachten

Wat te doen?
Door middel van het invullen van dit  formulie
r, kunt u bij ons uw bouwklacht(en) insturen en of advies aanvragen. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak.

Kosten:

Voor het bezoeken van het object op locatie vragen wij afhankelijk de afstand een onkostenvergoeding met een minimum van SRD 100,00 (een honderd Surinaamse Dollars)

Deurwaarder:
Voor het opmaken en voor het aanbieden van een exploot door de deurwaarder 375 SRD

Advocaat
Voor een basis of orientatiegesprek met een van onze advocaten betaalt u 350 SRD


De kosten voor het opmaken van een bouwkundig, opleverings (voor of eindoplevering) of klachten-rapport worden na inspectie van het object gecalculeerd.

Op ASADESO kunt u rekenen! 

KLIK HIER OM NAAR DE UITGEWERKTE BOUWKLACHTEN TE GAAN

BEZOEK NU OOK ONZE FORUM, KLIK HIER, LEES, GEEF UW MENING EN DISCUSIEER MEE!

  

Fraude / Oplichting ?

E-mail Afdrukken PDF
Ik heb een aannemer, dhr S. Sewsaran meer bekend als Baas Sew, in handen genomen voor het bouwen van mijn huis, groot 80 m2. Na alle onderhandelingen zijn we het eens geworden over het bedrag, $ 23.500 voor een sleutelklare woning op de voor- en achterdeur na. Dit geld heb ik geleend van mijn broer en moet dit dus terug betalen.


Inmiddels zijn er 8 tot 9 maanden verstreken en het huis is nog niet af. Geen ramen, geen binnendeuren, geen toilet, tegels zijn niet goed gelegd (geen voeg) en inmiddels heeft hij op $1000,- na alle geld al ontvangen en doet helemaal geen moeite om het huis enigzins goed af te ronden. Hij is telefonisch niet bereikbaar en vermijd ons. Hij komt eens in de week wat werk doen, maar voor de rest laat hij het liggen.


Toen we aangaven dat wij een advocaat gaan inschakelen, zei hij om dat geld liever aan hem te geven om het huis te maken. Terwijl hij inmiddels dus al alle geld in handen heeft. Ik wil heel graag mijn huis gebouwd zien volgens contract. Hij geeft aan dat alles duur is geworden, maar ik heb niet in Surinaams betaald maar met US Dollars. Als de prijs van de materialen stijgen dan is dat evenredig met de dollarstijging. Hij moet mijn huis gewoon maken volgens contract en dat doet hij niet.

Graag willen we weten welke juridische actie wij kunnen ondernemen, zodat deze aannemer het huis goed afmaakt en sleutelklaar aflevert zoals is overeengekomen.

Wachtende op uw reactie, verblijf ik.

Met vriendelijke groeten

R.Gajadin

 


Pagina 1 van 4